به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، تیر ۰۱، ۱۳۸۹

     واشنگتن تايمز:

ديکتاتوری نظامی در آستانه قبضه قدرت
 رابرت گيتس وزير دفاع آمريکا اعلام کرد درحالی که رهبران مذهبی ايران به حاشيه رانده شده اند، دولت اين کشور در حال تبديل شدن به يک ديکتاتوری نظامی است و در نتيجه تحريم های جديد می توانند به تهران فشارآورند تا برنامه غيرقانونی هسته ای خود را متوقف کند.
گيتس در برنامه "روز يکشنبه شبکه فاکس نيوز" گفت: "چيزی که ما شاهد بوده ايم، تغيير در ماهيت رژيم تهران ظرف حدود 18 ماه گذشته است."
وی گفت: "شما اکنون در تهران يک دولت با پايگاه بسيار کم مردمی را مشاهده می کنيد. بسياری از چهره های دينی اکنون به حاشيه رانده شده اند."  وزير دفاع گفت "به نظر می رسد ايرانی ها بيشتر در مسير يک ديکتاتوری نظامی پيش می روند."
به گفته گيتس، آيت الله علی خامنه ای "به گروه کوچک و در حال کوچکتر شدن، از مشاورانش اتکا دارد. در همين حال، يک انتخابات غيرمشروع هم انجام شده که در کشور شکاف ايجاد کرده است."
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از زمان انتخابات رياست جمهوری سال 2005، کنترل خود بر اقتصاد ملی را گسترش داده است. محمود احمدی نژاد رئيس جمهور ايران، عضو پيشين سپاه، بسياری از فرماندهان بازنشسته سپاه را در زيرمجموعه های دولتی به کار گماشته است. ضمناً سپاه پاسداران کنترل بيشتری بر قراردادهای نفتی به دست آورده و خود را در بطن تلاش های ايران برای کسب دانش فنی هسته ای قرار داده است.

    نسرین ستوده
اظهار نگرانی از وضعیت روحی جواد توسلیان
نسرین ستوده وکیل دادگستری، ضمن تشریح موقعیت تعدادی از موکلین خود، از وضعیت جواد توسلیان، همسر شیرین عبادی، اظهار نگرانی می کند. دردنامۀ نسرین ستوده، ابراز یک نگرانی است که می تواند متوجه بخش زیادی از خانواده زندانیان سیاسی و کشته شدگان حوادث اخیر ایران باشد. اذیت و آزارخانواده زندانیان سیاسی پس از حوادث انتخابات ریاست جمهوری ایران، بعنوان شیوه ای برای تسلیم زندانی به اعتراف های تلویزیونی به کار گرفته شد و به نظر می رسد که این روش هنوز کنار گذاشته نشده و به کار برده می شود.

جواد توسلیان، به خاطر فعالیت های حقوق بشری و اجتماعی همسرش، شیرین عبادی مدتهاست که توسط مقامات امنیتی ایران تحت فشار قراردارد. وی در تاریخ بیستم خرداد ماه در یک برنامه خبری تلویزیونی، سخنانی علیه شیرین عبادی مطرح کرد.
خواهر خانم عبادی، نوشین عبادی نیز در دیماه گذشته بازداشت شد و پس از دوهفته آزادشد.
درعین حال، فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران خبر دادند که مأمورین حراست به منزل مادر یک فعال سندیکائی رفتند و او را مورد توهین و آزار قراردادند.
در گزارش فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران، آمده است که : "روز شنبه 29 خرداد ماه حوالی ساعت 16:00 مامورین وزارت اطلاعات تحت عنوان حراست شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه به منزل مادر سعید ترابیان مسئول روابط عمومی شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه یورش بردند و این مادر سالخورده و بیمار را مورد اذیت و آزار و توهین قرار دادند.
این مسئله باعث شد که همسایه های این مادر نسبت به رفتارها و اعمال مامورین وزارت اطلاعات که تحت عنوان حراست شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه عمل می کنند اعتراض کنند. اعتراضات همسایه ها به حدی شدید بود که مامورین حراست وحشت زده منزل را ترک و فرار کردند.