به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، خرداد ۱۸، ۱۳۸۹

   مادر سهراب اعرابی:
 "از خون پسرم تنها به شرط آزادی بی‌قید و شرط زندانیان سیاسی می‌گذرم"
 "برگذاری مراسم سالگرد حق يک مادر است و هيچ کسی نمی تواند اين حق
را از ما بگيرد. من ۲۵ خرداد به بهشت زهرا می روم تا در کنار سهراب باشم."

تو ای پری کجایی؟

مَه و ستاره درد من می دانند / که همچو من پی تو سرگردانند
شبی کنار چشمه پیدا شد / میان اشک من چو گل وا شد
تو ای پری کجایی / که رخ نمی نمایی
از آن بهشت پنهان / دری نمی گشایی