به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، تیر ۰۵، ۱۳۸۹

پيش‌نويس بیانیه گروه هشت: نگرانی عميق از برنامه اتمی ايران
در حالی که کانادا روزهای جمعه و شنبه میزبان اجلاس گروه هشت کشور صنعتی جهان است، گزارش‌ها حاکی از آن است که بر «نگرانی عميق» جهانی از برنامه اتمی جمهوری اسلامی تأکيد کرده و از اعضا بخواهد که تحريم‌های شورای امنيت را تقويت کنند.
 اتخاذ تحریم‌های جدید علیه ایران اجتناب‌ناپذیر است کانادا به دنبال اعمال نفوذ برای تشدید تحریم جمهوری اسلامی به گزارش خبرگزاری آلمان، جلسه گروه هشت کشور صنعتی جهان موسوم به گروه هشت که به ميزبانی کانادا در حال برگذاری است، فهرستی از اولويت های سياست خارجی را مورد بررسی قرار داده که ايران و برنامه اتمی جمهوری اسلامی در صدر اين فهرست قرار دارد.
اين گزارش می‌گويد در نسخه پيش‌نويس بیانیه این نشست از برنامه اتمی جمهوری اسلامی و ادامه غنی‌سازی اورانيوم آن هم تا سقف ۲۰ درصد، عميقاً ابراز نگرانی شده است.
احتمال دارد گروه هشت، سرکوب تظاهرکنندگان و فعالان سياسی در ايران را نیز مورد انتقاد قرار داده و در بيانيه‌ای از دولت جمهوری اسلامی بخواهد به حقوق بشر احترام گذاشته و آن را رعايت کند.
اجلاس گروه هشت در کانادا از روز جمعه شروع شده و روز شنبه به پايان می‌رسد و بحث ايران در روز شنبه به عنوان اولين موضوع در اين جلسه مطرح می‌شود.