به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، تیر ۲۴، ۱۳۹۳

«هيچ روزي مثل امروز نيست»


 نادين گورديمر درگذشت
نادين گورديمر، نويسنده برجسته اول آفريقاي جنوبي و برنده جايزه نوبل ادبيات سال 1991 در سن 90 سالگي درگذشت. از او به عنوان يكي از قوي‌ترين صداها در مقابل آپارتايد نام برده مي‌شد.

نوشتن را از سنين پايين آغاز كرد و نخستين داستان كوتاهش، «فردا، دوباره بيا» وقتي فقط 15 سال داشت در مجله‌يي در ژوهانسبورگ منتشر شد.


گورديمر در سال 1974 برنده جايزه بوكر شد.

او در سال‌هاي طولاني فعاليت ادبي‌اش بيش از 30 كتاب نوشت و در رمان و داستان كوتاه تبحر داشت.
به گفته بازماندگانش دل او بيش از هر چيز براي ميهنش، آفريقاي جنوبي، مردم و فرهنگش مي‌تپيد و با اميد به گام‌هاي لرزان اين كشور به سوي دموكراسي نگاه مي‌كرد.

گورديمر از اعضاي اوليه كنگره ملي آفريقا بود كه در نهايت موفق به آزادي نلسون ماندلا از زندان شدند، گوردمير در سال‌هاي آخر حيات ماندلا از دوستان او محسوب مي‌شد. رژيم آپارتايد در آفريقاي جنوبي براي مدتي طولاني، بسياري از آثار او را در اين كشور ممنوع كرده بود.

آخرين رمان گورديمر در سال 2012 منتشر شد. اين رمان، با عنوان «هيچ روزي مثل امروز نيست» به سرنوشت تعدادي از مبارزان دوران آپارتايد در سال‌هاي اخير مي‌پرداخت.