به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، تیر ۲۸، ۱۳۹۳

عمده ی فرزندان فرمانداران و مديركل‌های هر دستگاه و وزارتخانه‌ ای در دولت استخدام شده‌اند.

 کارمندانی که خواندن و نوشتن نمی توانند!
دختر یک فرماندار یاد می کند که الفبای زبان عربی را بلد نبود ه و به‌عنوان معلم عربی استخدام شده  و هم‌اکنون درحال تدریس درس جغرافیاست!
گزارشگر روزنامه ی آرمان می نویسد: " ما هم باورمان نمي‌شد كسي كه سواد نداشته باشد در مدرسه به تعليم دانش‌آموزان مشغول باشد"!  
غلامعلی جعفری ایمن آبادی، نمایندۀ مجلس در گفتگو با روزنامۀ آرمان می گوید : "  در دولت دهم حدود 650هزار نفر به‌صورت رسمی، پیمانی یا قراردادی استخدام شدند كه 450هزار نفر از اين استخدام‌ها بدون نشر آگهی و امتحان استخدامی صورت گرفته است.
فقط در آموزش و پرورش از اين تعداد 1520 نفر بي‌سواد هستند. با مدرك راهنمايي حدود 10هزار نفر استخدام شدند. حدود 14هزار نفر هم با مدرك زيرديپلم و ديپلم استخدام شدند.".
به  گفتۀ ایمن آبادی  از سال 83 تا 91 حدود 332 هزار نفر در آموزش و پرورش استخدام شده‌اند. از طرف دیگر درباره پرونده مهرآفرین هم‌اکنون حدود 392 هزار نفر در انتظار استخدام بر اساس طرح مهرآفرین هستند که تا سه برابر این افراد بازنشسته نشوند امکان جذب این افراد واقعا وجود ندارد.


این نماینده ی مجلس می افزاید: "عمدۀ فرزندان فرمانداران و مديركل‌هاي هر دستگاه و وزارتخانه‌اي در دولت استخدام شده‌اند. شما برويد تحقيق كنيد. گزارش معاون توسعه نهاد رياست‌جمهوري را بخوانيد. چه كساني بايد بر اين رويداد نظارت مي كردند و اين اتفاق را كنترل مي كردند كه نكردند؟سازمان بازرسي كل كشور بايد به اين قضيه ورود پيدا مي‌كرد كه نكرد. امروز هم نياز است كه قوه قضاييه به اين قضيه ورود پيدا كند."
ایمن آبادی برای نمونه از  دختر یک فرماندار یاد می کند که الفبای زبان عربی را بلد نبود ه و به‌عنوان معلم عربی استخدام شده  و هم‌اکنون درحال تدریس درس جغرافیاست!
یادآوری می شود که استخدام در نهاد های حکومتی ایران توسط نهادی به نام "گزینش" انجام می گیرد، که با نظر مستقیم وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی کار می کند، با این هدف که تنها وفاداران به رژیم و رهبری آن به  دستگاه های اجرایی کشور راه یابند. نتیجه ی کارکرد 35 ساله ی گزینش را می توان این روزها در خبرهای مربوط به اختلاس های میلیاردی و تریلیونی در نهاد های حکومت و رسوایی های ناشی از ناکارآمدی مدیریت و بدنه ی دستگاه های اجرایی کشور مشاهده نمود. 

 در این حال میلیون ها جوان ایرانی دانش آموخته کاری برای گذران زندگی خود نمی یابند و بسیاری از آنان داوطلب مشاغل کارگری و غیرتخصصی  شده، گروهی نیز در پی راهی برای گریز از ایران بر می آیند.

روزنامه آرمان