به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، تیر ۱۸، ۱۳۹۳

ربابه رضایی، همسر رضا شهابی:

اعتصاب غذا می‌کنم
ربابه رضایی همسر رضا شهابی، فعال کارگری محبوس در زندان رجایی شهر که در سی هشتمین روز اعتصاب غذای خود است در گفتگو با کمیته گزارشگران حقوق بشر از وخامت وضعیت جسمی رضا شهابی خبر داد و اعلام کرد در صورت عدم رسیدگی مسئولان در حمایت از همسرش دست به اعتصاب غذا خواهد زد.کمیته گزارشگران حقوق بشر: آخرین ملاقاتی که با آقای شهابی داشتید چه زمانی بوده و آخرین وضعیت جسمانی ایشان چگونه بوده است؟ربابه رضایی همسر آقای رضا شهابی: چهارشنبهٔ گذشته با ایشان ملاقات داشتم. وضعیت جسمانی ایشان اصلا خوب نبوده و ۱۴- ۱۵ کیلو وزن کم کرده‌اند و فشارش بالا و پایین می‌شد. بخاطر ضعفی که دارند هر روز می‌برند درمانگاه و فشارش بالا و پایین می‌شود. ناراحتی قبلی، کمردرد و گردن درد و پادرد بخاطر ضعفی که در بدنش دارد خیلی بیشتر شده و درد بیشتری را متحمل شده‌اند. معده درد هم که بخاطر ادامهٔ اعتصاب ایشان بخاطر مصرف دارو بدون غذا و با شکم خالی هر روز افزایش پیدا کرده و باعث شده حالشان بد‌تر شود.درخواست ایشان برای شکستن اعتصاب غذا چه بوده است؟انتقال به اوین، درخواست مرخصی برای درمان. خود زندان که برای درمان ایشان هیچ کاری نمی‌کند بنابراین درخواست ایشان این بوده که زندان مرخصی بدهد تا ایشان بتواند خودشان بیرون از زندان به وضعیت جسمانی ایشان رسیدگی کنند.

پاسخ مسئولین چه بوده به درخواست آقای شهابی؟
بعد از گذشت ۳۸ روز مسئولین هیچ پاسخی به ما ندادند. من هر دفعه هم مراجعه کردم فقط مسئولین هر قسمت می‌گویند که رسیدگی می‌کنند و رسیدگی هم نمی‌کنند و تا کنون هیچ حرکت مثبتی انجام نشده.


اگر به وضعیت ایشان رسیدگی نشود چه کار می‌کنید؟اعتصاب غذا می‌کنم. مسئولین رسیدگی کنند به وضعیت همسر من. آیا واقعا جان یک انسان برای این‌ها ارزشی نداره؟ درست است که ایشان زندانی هستند و در حال گذراندن دورهٔ حبس هستند اما گرفتن حق انسانی یک انسان و نرسیدن به وضعیت بیماری ایشان اشتباه است.