به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، مرداد ۰۳، ۱۳۹۳

درخواست برندگان جايزه نوبل:

مسلح ساختن اسراييل را متوقف كنيد
آزاد انديشان جهان در نامه‌يي با عنوان «مسلح ساختن اسراييل را متوقف كنيد»، اعتراض خود را به جنايات اسراييل در غزه اعلام كردند.
در اين نامه كه تا ديروز حداقل توسط هفت برنده جايزه نوبل به امضا رسيده بود، آمده است:
اسراييل بار ديگر در يك عمل غير انساني و غيرقانوني عليه مردم اسير فلسطيني، به ويژه در نوار غزه حمله كرده است. 

توانايي اسراييل براي راه‌اندازي چنين حملات مخرب با مصونيت از مجازات تا حد زيادي از همكاري گسترده بين‌المللي نظامي و تجارت اسلحه برخوردار است كه آن را با دولت‌هاي همدست در سراسر جهان كسب كرده است.

اين نامه روز دوشنبه در روزنامه بريتانيايي گاردين به چاپ رسيده است. تعدادی از شخصيت بين‌المللي از جمله هفت برنده جايزه صلح نوبل در پايان نامه خواسته خود را از مجامع جهاني به اين ترتيب طرح كرده‌اند:
«ما از سازمان ملل متحد و تمام كشورهاي دنيا مي‌خواهيم تا با برداشتن گام‌هاي فوري مقدمات يك اقدام قانوني الزام‌آور و همه‌جانبه براي تحريم تسليحاتي اسراييل را فراهم كنند، مشابه اقدامي كه سال‌ها پيش عليه دولت نژاد‌پرست آفريقاي جنوبي اعمال شد.»

اسقف دزموند توتو برنده جايزه صلح نوبل و يكي از چهره‌هاي شاخص مبارزه با رژيم نژادپرست آفريقاي جنوبي كه ازامضا‌كنندگان اين نامه است رفتار پليس اسراييل با فلسطيني‌ها را با رفتار پليس آفريقاي جنوبي دوره نژادپرستي مقايسه كرده است.

ساير برندگان جايزه صلح نوبل امضا‌كننده اين نامه عبارتند از بتي ويليامز از ايرلند، فدريكو ماير زاراگوسا اهل اسپانيا، جودي ويليامز از امريكا، آدولفو پرز اسكويول اهل آرژانتين، ميريد مك گواير ايرلندي و ريگوبرتو منچو از گواتمالا.
 نام دو شخصيت علمي اسراييلي و كن لوچ فيلمساز بريتانيايي نيز در ميان امضا‌كنندگان نامه هست.