به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، تیر ۳۰، ۱۳۹۳

صدور حکم اعدام علیه زندانی سیاسی ارژنگ داوودی

 فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران، صدور حکم ضدبشری اعدام
علیه زندانی سیاسی ارژنگ داوودی را محکوم می کند 

بنابه گزارشات رسیده به  « فعالین حقوق  بشر و دمکراسی در ایران » شعبه ۱ دادگاه انقلاب کرج زندانی سیاسی ارژنگ داوودی را با پرونده سازی جدید به اعدام محکوم کرد.
 روز یکشنبه ۲۹ تیرماه آقای  وحید مشکانی فراهانی وکیل زندانی سیاسی ارژنگ داوودی به وی اطلاع داد که   توسط آصف حسینی رئیس شعبه ۱ دادگاه انقلاب کرج  با پرونده سازی جدید به اتهام محاربه از طریق عضویت، هواداری و فعالیت موثر در پیشبرد اهداف سازمان مجاهدین خلق ایران به اعدام محکوم نموده است.
این دادگاه در حالی تشکیل می شود که زندانی سیاسی ارژنگ داودی در زندان مرکزی بندرعباس در تبعید بسر می برد و دادگاه فوق الذکر، حق حضور در این دادگاه ودفاع از خود را از این زندانی سیاسی سلب نموده است . دادگاه نامبرده هنوز این حکم ضدبشری را به زندانی سیاسی ارژنگ داوودی را بطور رسمی  ابلاغ ننموده و تنها از طریق وکیلش از این حکم مطلع شده است.
آصف حسینی  یکی از کسانی است که توسط وزارت اطلاعات تحت عنوان قاضی برای صدور احکام ضدبشری علیه زندانیان سیاسی بکار گرفته شده است. این فرد جنایتکار علیه بشریت پیش از این یکی از سرکوبگران علیه هموطنان کرد بوده است .
 پرونده سازی جدید در حالی صورت می گیرد که زندانی سیاسی ارژنگ داوودی در زندان و در اسارت رژیم ولی فقیه است و از هرگونه امکانات اولیه انسانی محروم می باشد و بطور دائم از شکنجه گاهی به شکنجه گاهی دیگر منتقل می شود و تحت شرایط غیر انسانی قرار می گیرد .
زندانی سیاسی ارژنگ داوودی ۵۹ ساله ، از سال ۱۳۸۲ تا به حال در زندان بسر می برد و از آن زمان تا به امروز بارها از زندان اوین  به زندانهای مرکزی بندرعباس وگوهردشت کرج تبعید شده است و در حال حاضر در زندان مرکزی بندرعباس در تبعید بسر می برد.زندانی سیاسی ارژنگ داودی در طی این مدت بارها به سلولهای انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین، زندان بندرعباس و زندان گوهردشت کرج منتقل شده و هر بار تا بیش از ۵ ماه در سلولهای انفرادی تحت شکنجه های جسمی و روحی بازجویان وزارت اطلاعات قرار گرفته   که از ناحیه گوش و کتف دچار صدمات جدی شده است و علیرغم گذشت سالها هنوز از آن رنج می برد .همسر این زندانی تنها به دلیل اینکه همسر آقای داوودی است و از او دفاع می کرد به مدت ۴ ماه به سلولهای انفرادی منتقل گردید و تحت شکنجه های جسمی و روحی بازجویان وزارت اطلاعات قرار گرفت. منزل شخصی این زندانی سیاسی توسط دفتر آخوند علی خامنه ای ولی فقیه رژیم مصادره گردید و تنها سرپناه این خانواده از آنها گرفته شد.
 فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران، صدور حکم ضدبشری اعدام علیه زندانی سیاسی ارژنگ داودی را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه به شورای امنیت سازمان ملل متحد است.