به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، مرداد ۰۱، ۱۳۹۳

اسراييل به دنبال اشغال كامل غزه است

جنگ غزه در ميان معادلات منطقه‌يي و بين‌المللي
فلسطيني‌ها اكنون براي نگه‌داشتن نام فلسطين در نقشه جهان بيش از هميشه به وحدت نيازمند هستند

خيلي خلاصه مي‌نويسم؛ آنچه اكنون در غزه در حال رخ دادن است، با جنگ‌هاي گذشته حماس و اسراييل متفاوت است.
تمام جنگ‌هاي سابق اسراييل با نوار غزه در سال‌هاي 2007 به بعد براي نابود كردن توان موشكي فلسطيني‌ها بود اما اين‌بار بسياري از ناظران بين‌المللي بر اين باورند كه اسراييل به دنبال اشغال كامل غزه است.

هر كس اين تحليل را باور ندارد، يك نگاه به نقشه فلسطين اشغالي بيندازد. كرانه باختري كه با انبوه شهرك‌هاي صهيونيستي پاره پاره شده است و در اين سوي درياي مديترانه تنها غزه يكپارچه مانده است كه حماس طي جنگ‌هاي متمادي با چنگ و دندان آن را حفظ كرده است.
اما موضوع دلخراش براي رژيم صهيونيستي اين است كه وقتي در جريان مذاكرات گذشته بحث دو دولت فلسطيني و اسراييلي مطرح شد، تشكيلات خودگردان با پذيرش تشكيل دو دولت از عنوان يهودي دادن به دولت اسراييل پرهيز كرد و زماني كه با اصرار رژيم صهيونيستي به ادامه شهرك‌سازي در كرانه باختري بر خلاف هشدارهاي بين‌المللي و عدم پايبندي اسراييل به آزاد‌سازي زندانيان فلسطيني، مذاكرات ناكام ماند، تشكيلات خودگردان با حماس بر سر تشكيل دولت وحدت ملي به توافق رسيد. 
اين توافق داغي بر دل صهيونيست‌ها بود تا جايي كه مانع سفر وزراي حماس به رام‌الله و اداي سوگند در كابينه فلسطين شدند، چنانچه اظهارات مقامات مختلف اين رژيم پس از اين توافق نمايانگر آن بود. اين‌گونه ‌بود كه پروژه آغاز جنگ دوباره عليه حماس- غزه و در نتيجه فلسطين و در نهايت اشغال كامل غزه كليد خورد. تقريبا اغلب ناظران بين‌المللي بر اين باورند كه ربوده شدن سه نوجوان اسراييلي كه بارها از سوي حماس رد شد، بسيار مشكوك است و در واقع حملات جنايت‌بار اسراييل به غزه پس از آن، دو معنا بيشتر ندارد؛ يكي اينكه اسراييل رژيمي كينه‌توز است كه با كشتن صدها فلسطيني هنوز به ادامه اين انتقام‌گيري خونين اصرار دارد و ديگر اينكه هدف اسراييل بيرون راندن فلسطيني‌ها از غزه و اشغال كامل غزه است.

در اين ميان شايد براي برخي بازيگران بين‌المللي و منطقه‌يي كه ظاهرا با ادامه حملات اسراييل به غزه مخالف هستند نيز چنين هدفي منافعي در بر دارد. به هر حال حماس يك ركن اصلي مقاومت در خاورميانه است و در برابر طرح‌هاي تغيير به نفع امريكا و اسراييل در منطقه مقاومت مي‌كند.
اما در نهايت اين نكته را يادآوري مي‌كنم كه هر چند احتمال آن كه غزه اشغال شود به دليل مقاومت حماس و افزايش انزجار جهاني ضعيف باشد، هيچ اميدي براي تشكيلات خودگردان براي حفظ تماميت ارضي كرانه باختري و تشكيل دولت فلسطيني باقي نخواهد ماند. 
فلسطيني‌ها اكنون براي نگه‌داشتن نام فلسطين در نقشه جهان بيش از هميشه به وحدت نيازمند هستند.
عفيفه عابدي