به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، مرداد ۰۸، ۱۳۹۳

شهلا سرشار در مراسم بزرگداشت استاد نی داود

شهلا سرشار 
در مراسم بزرگداشت استاد نی داود
 بزرگداشت استاد نی داود 


قسمت هائی از مراسم بزرگداشت استاد مرتضی نی داود
اجرای آهنگ و آواز با صدای : شهلا سرشار
و با همکاری هنرمندان
فرید فرجاد : ویلون
لقمان ادهمی :ویلون
بهروز پناهی : ویلون
استاد ورزی : کمانچه
محمد حیدری : سنتور
پرویز رحمان پناه : تار
سیامک پویان : تنبک و