به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، شهریور ۰۱، ۱۳۹۳

پيام تسليت سازمان سوسياليست های ايران


به مناسبت درگذشت بانوسیمین بهبهانی 

سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق،

درگذشت بانو سیمین بهبهانی، شاعر آزاده ، آزاديخواه و وطن دوست را به  خانواده محترم ایشان و جامعه ادبی و فرهنگی ايران تسلیت می گوید.

هيئت اجرائی سازمان سوسياليست های ايران
پنجشنبه ۳۰ مرداد  ۱۳۹۳ /  ۲۱ اوت ۲۰۱۴

 
socialistha@ois-iran.com