به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، مرداد ۳۰، ۱۳۹۳

صبا آذرپیک آزاد شد

اعتماد: صبا آذرپیک بعد از سه ماه بازداشت ساعتی پیش آزاد شد.
صبا آذرپیک که از هفتم خرداد ماه در بازداشت به سر می‌برد، امروز ۲۹ مرداد ۱۳۹۲ با تودیع قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.

پیش از این گزارش‌هایی درباره وضعیت بد جسمانی، نگهداری در سلول انفرادی و در بازداشتگاهی خارج از نظارت‌های معمول و تحت فشار بودن روحی او منتشر شده بود و فعالان سیاسی از طیف‌های مختلف در نامه‌ای خواستار آزادی او شده بودند.