به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، مرداد ۲۹، ۱۳۹۳

تهران – جبهه ملی ایران

از شمار دو چشم یک تن کم

و زشمار خرد هزاران بیش

jebhe.jpg


از شمار دو چشم یک تن کم
و زشمار خرد هزاران بیش

با کمال اندوه وتاثر از درگذشت بانو سیمین بهبهانی شاعر عالیقدر و آزادیخواه و میهن دوست و مدافع حقوق بشر اطلاع یافتیم .

درگذشت او در شرایطی که ایران به فرزندان فرهیخته واثرگذاری چون او بیشتر از همیشه نیاز دارد موجب تاسف بسیار است .
ما درگذشت این شاعر نامور را به ملت بزرگ ایران به ویژه به بانوان گرانقدر این سرزمین وبه جامعه ادبی و اهل هنر و به خانواده ی ارجمند ایشان تسلیت می گوئیم.
تهران – جبهه ملی ایران
۲۸ مرداد ۱۳۹۳