به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، مرداد ۳۱، ۱۳۹۳

*مهم است ...بخوانید*

مینا اسدی

حمید جهانشاهی با ضربات 
چاقوی جوان ۲۱ ساله ای کشته شد


روز شنبه ۱۷ اوت حمید جهانشاهی هنگام کار در خانه ای در "تولینگه" با ضربات چاقو ی جوان۲۱ ساله ای کشته شد .
در آنروز حمید برای مراقبت از یک بیمار روانی به خانه ی این جوان فرستاده شد. او لحظه ای پیش از مرگ با پسرش حرف زد و گفت که بیمار رفتار عجیبی دارد. 
در حال گفتگو بودند که تلفن قطع شد.. وقتی پسر خودش را به محل کار پدرش رساند با اجتماع مردم و پلیس روبرو شد و خبر قتل پدرش را شنید.


حمید جهانشاهی ۵۵ سال داشت و شهرداری"botkyrka"با وجود آگاهی از حال بد بیمار و برای صرفه جویی او را تنها به قتلگاه فرستاد .این جوان پیش از آن مادرش را تهدید به مرگ کرده بود . دولت سرمایه ، که با خصوصی سازی و سپردن مراکز درمانی به نوکیسه گان ، راه کلاهبرداری و مال اندوزی را به سود همدستانش،هموار کرده است با سواستفاده از ضعیف ترین بخش اجتماع،"مهاجران تنگدست و نیازمند به کار "، کشوری ساخته است که از گذشته بازش نمیتوان شناخت. این یک اتفاق ساده نیست که با افسوس و آه از آن بگذریم.این قتل عمد است..و.در شهر و کشوری که من و تو در آن زندگی می کنیم اتفاق می افتد.در برابر چشمها و در کنار گوشهای مان.این قتل شاکی خصوصی ندارد . همه ی ما وظیفه داریم که به این جنایت اعتراض کنیم، پیش از آنکه خودقربانی سهل انگاری هایی از این دست باشیم .ساکت ننشینیم.

مینااسدی