به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، دی ۰۶، ۱۳۹۴

گزارش تصویری/ این جا صالح آباد است!

 این جا صالح آباد است. منطقه نوزده تهران بزرگ، 
مأمن کودکان بی شناسنامه 
پارسینه: حدود پنج سال است که این زاغه نشینان پاکستانی از کشور خود مهاجرت کرده و به سختی و در اوج فقر و تنگ دستی در این محل ساکن هستند و با کمک خیّرین زندگی خود را می گذرانند.هر جمعه چشم انتظار اندکی مایحتاج زندگی...!

عکس:فاطمه سعادتی