به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، دی ۰۱، ۱۳۹۴

دیوار مهربانی: 'نیاز نداری بذار، نیاز داری بردار' عکس

عکس "دیوار مهربانی" در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود. نوشته روی این دیوار آبی‌رنگ از مردم می‌خواهد لباس‌هایی را که نمی‌خواهند آن جا بگذارند تا کسانی که نیاز دارند آن را بردارند.