به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، دی ۰۲، ۱۳۹۴

شب یلدا، بلندترین شب سال


رقص زیبای کودک خردسال 

باز شب یلدا اومد

بلندترین شب سال 

همه ی ما جمع می شیم

خونه ی مادر بزرگ 

می شینیم زیر کرسی 

هم کوچیک و هم بزرگ