به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، آذر ۲۸، ۱۳۹۴

جلوگیری از اجلاس شورای مرکزی جبهه ملی ایران در تهران


پلیس امنیت از ورود اعضاء شورای مرکزی به داخل منزل استاد ادیب برومند جلوگیری کرد.  
بر اساس این گزارش به هیچ یک از اعضاء اجازه ورود به منزل  ادیب برومند داده نشد و امکان برگذاری جلسه شورای مرکزی جبهه ملی ایران فراهم نگردید. 

متن اطلاعیه ی جبهه ملی ایران ـ تهران به شرح زیر است:

به گزارش روابط عمومی جبهه ملی ایران، بر اساس تصمیم هیات رهبری و هیات اجرائیه جبهه ملی ایران مبنی بر برگذاری جلسه شورای مرکزی؛ روز جمعه ۲۷ آذر ماه ساعت ۱۷ زمان برگذاری جلسه شورای مرکزی در منزل استاد ادیب برومند تدارک دیده شده بود، که توسط پلیس امنیت از ورود اعضاء شورای مرکزی به داخل منزل جلوگیری شد.  

بر اساس این گزارش به هیچ یک از اعضاء اجازه ورود به منزل استاد ادیب برومند داده نشد و امکان برگذاری جلسه شورای مرکزی جبهه ملی فراهم نگردید. 

 روابط عمومی جبهه ملی ایران  تهران – ایران 
 ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۴