به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، دی ۰۲، ۱۳۹۴

یادداشت شماره ۵۴۱ ـ هوشنگ طالع

از هزارفامیل به یک فامیل

بیسمارک صدراغظم پروس می‌گفت : هرکشور یک ارتش دارد و این ارتش پروس است که یک کشور دارد .
 در کشورهای گوناگون ، خاندان‌های « حکومت‌گر » وجود دارد ؛ اما سخنان اخیر آقای اژه‌ای وزیر پیشین اطلاعات و معاون اول قوه‌ی قضاییه نشان می‌دهد که
در جمهوری اسلامی یک خاندان « حکومت‌گر » دارای کشور است .
به گزارش فارس ، تسنیم و میزان ، حجت‌الاسلام اژه‌ای در تالار دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، در باره‌ی آقای مهدی هاشمی فرزند آقای هاشمی رفسنجانی گفتند : « تا زمانی که محاکمه‌ی ایشان فرا رسید این طور بوده است که یک نسخه از پرونده‌های مختلف از جمله پرونده‌ای از وزارت اطلاعات ، سازمان بازرسی کل‌کشور و قوه قضائیه  دست این‌ها بود . بنا براین رسیدگی به این پرونده‌ها سخت است و این افراد ارتباطات زیادی دارند و به بسیاری از اسناد و افراد دست‌رسی دارند ... »
بازهم پرسش این است که راستی را ، مردم انقلاب کردند که « ‌هزارفامیل » جای خود را به « یک فامیل » بدهد ؟!
چهارشنبه ۲ دی ماه ۱۳۹۴ ـ هوشنگ طالع