به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، دی ۰۷، ۱۳۹۴

عکس/ رشته کوه هاي البرز

عکسها از خبرگزاری صد و سیما 
-