به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، آذر ۲۹، ۱۳۹۴

عکس/ رونمایی از مجسمهً "هیچ"

 بزرگترین مجسمهً پرویز تناولی از مجموعهً «هیچ» این هنرمند، در ایران‌ رونمایی شد.