به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، آذر ۳۰، ۱۳۹۴

عکس‌ / سید حسن خمینی، نوجوان ۶ ساله در کنار پدر بزرگش.

در بیمارستان قلب تهران (بیمارستان شهید رجایی فعلی) در سال  ۱۳۵۸، عکاس:  شاهرخ حاتمی