به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، دی ۰۵، ۱۳۹۴

دیوار مهربانی تاکنون در کدام شهر های ایران ساخته شده است؟


مردم ایران در کاری انسان دوستانه و بسیار خلاقانه در نقاط مختلف کشور دیوار های مهربانی ساخته اند، مردم به دیوار که روی آن شعار "اگر لازم نداری بذار اگر لازم داری بردار" نوشته شده است لباس هایی که لازم ندارند را قرار می دهند و بعضی هم آن ها را بر می دارند.
اما این ایده در چه شهر هایی از ایران اجرا شده است؟ 


فرانس۲۴ در عکسی از نقشه ایران مناطقی که در آن دیوار مهربانی وجود دارد را نشان داده است. آن را ببینید؛