به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، دی ۰۲، ۱۳۹۴

مراسم سنتی شب یلدا در بجنورد / تصاویر

جشن شب یلدا در خانه سالمندان: آیا این زنان سالمند به خاطر حرکات موزون (رقص) دستگیر خواهند شد؟