به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، آذر ۲۸، ۱۳۹۴

بر اساس نظرسنجی ایسپا:

مردم ایران به صدا و سیما اطمینان ندارند

نتایج یک نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) وابسته به جهاد دانشگاهی نشان می‌دهد که مردم ایران به اخبار و گزارش‌های سازمان صدا و سیما اطمینان ندارند.

نتایج این نظرسنجی حاکی از آن است که تنها ۲۹ درصد مردم ایران معتقدند صدا و سیما تا «حد زیادی» واقعیت جامعه را منعکس می‌کند.

این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد که تنها ۴۰ درصد مردم معتقدند صدا و سیما واقعیت جامعه را به «میزان کم» منعکس می‌کند.

براساس این گزارش میانگین ارزیابی مردم کشور از انعکاس واقعیت توسط صدا و سیما بر روی طیف سفر تا ۱۰۰ برابر با ۴۵ است که پایین‌تر از نقطه متوسط طیف قرار گرفته است.

 نتایج نظرسنجی ایسپا نشان می‌دهد کسانی که تحصیلات دانشگاهی دارند به طرز معنا داری نظر منفی‌تری نسبت به انعکاس واقعیت در صدا و سیما دارند.

بر این اساس تنها ۳۲ درصد افراد دارای تحصیلات دیپلم و زیر دیپلم و ۲۵ درصد افراد دارای تحصیلات دانشگاهی معتقدند صدا و سیما به «میزان زیادی» واقعیت جامعه را منعکس می‌کند.

نتایج نشان می‌دهد صدا و سیما در جلب اعتماد جوانان موفق عمل نکرده چرا که تنها ۲۳ درصد آن‌ها معتقد صدا و سیما واقعیت‌های جامعه را منعکس می‌کند.

این نظرسنجی تنها چند روز پس از انتشار یک نظرسنجی از سوی سازمان صدا و سیما که مدعی شده مردم ایران به اخبار شبکه‌های این سازمان اطمینان دارند٬ منتشر شده است.
دیگربان