به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، اسفند ۲۵، ۱۳۹۵

نهضت مقاومت ملی ايران


اطلاعیه

تسلیت بمناسبت درگذشت

 استاد عبدالعلی ادیب برومند نهضت مقاومت ملی ایران درگذشت استاد عبدالعلی ادیب برومند رئیس هیئت رهبری و شورای مرکزی جبهه ملی ایران و یکی از فعالان دیرینۀ نهضت ملی را به خانواده محترم ایشان و تمام ملیون ایران تسلیت میگوید.
ایران هرگز نخواهد مرد
نهضت مقاومت ملی ایران