به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، اسفند ۱۷، ۱۳۹۵

برداشت گل نرگس از باغ های«خفر» شیراز

 تصویر برداشت گل نرگس توسط یک باغبان از باغ های خفر در استان فارس