به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، اسفند ۱۴، ۱۳۹۵

عکس/ اجتماع بانوان پوشیه ای در مشهد

اجتماع بانوان پوشیه ای به جهت دفاع از حجاب در مشهد.