به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، شهریور ۰۳، ۱۳۹۵

محمدنبی حبیبی: برجام خسارت محض بودآقای حبیبی افزوده «ما اینکه برجام فتح‌الفتوح بوده است را قبول نداریم ولی خیانت بودن آن را هم قبول نداریم.»
وی اضافه کرده «در برجام یکسری ما و  یکسری آنها امتیازاتی دادیم که امتیازات ما واگذار شد ولی آنها فقط روی کاغذ ماندند و اقدام عملی شاهد نبودیم.»
حبیبی گفته «من از طرفداران متعصب دولت تعجب می‌کنم که وقتی حتی خود روحانی می‌گوید دو گل خوردیم ولی متعصبین این دو گل خورده را قبول ندارند.»
وی اضافه کرده «در شرایط فعلی که آمریکایی ها به توافقات پایبند نیستند باید گفت برجام خسارت محض بود.»
دیگربان