به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، مرداد ۲۸، ۱۳۹۵

مینو خالقی به مجلس می رود؟


نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز به کلیات استفساریه تبصره 3 ماده 52 و ماده 73 قانون انتخابات مجلس رأی دادند که در صورت تأیید نهایی شورای نگهبان، نمی‌تواند بعد از اعلام نظر قطعی درباره‌ی صلاحیت یک نامزد و انتخاب او درباره‌ی صلاحیتش اظهار نظر مجدد کند.به گزارش «تابناک»، نمایندگان مجلس با 129 رأی موافق، 63 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 235 نماینده حاضر به این استفساریه رأی دادند.

این طرح که در اولین روزهای مجلس دهم از سوی علی مطهری و با توجه به رد صلاحیت مینو خالقی بعد از انتخابات به مجلس ارائه شده بود، ناظر به این است که شورای نگهبان بعد از اعلام نظر قطعی درباره‌ی صلاحیت یک نامزد و انتخاب او با رأی سالم مردم نمی‌تواند درباره‌ی صلاحیتش اظهار نظر مجدد کند و در صورتی که مدارک جدیدی داشته باشد، باید آن را به مجلس بدهد تا در زمان بررسی اعتبارنامه‌های منتخبان به آن رسیدگی شود.
در صورت تصویب نهایی این طرح، شورای نگهبان پس از اعلام نظر قطعی و نهایی در مهلت 20 روزه درباره صلاحیت یک نامزد و بعد از انتخاب او با رأی سالم مردم، دیگر نمی‌تواند اظهارنظر مجددی درباره صلاحیت آن نامزد یا منتخب داشته باشد و چنانچه مدارک جدیدی درباره آن منتخب به شورای نگهبان رسیده باشد، این مدارک در زمان بررسی اعتبارنامه‌های منتخبان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.