به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، شهریور ۱۰، ۱۳۹۵

یک آهنگ سه اجرا، ای بهار من...

مرضیه - سپیده رییس سادات - سهیلا گلستانی 
 ای بهار من...

ای ساقی گل سیما
بنما کرمی با ما

یک جرعه شرابی ما را
مست از می نابم کن

از باده خرابم کن
پر کن قدح مینا را

ما ییم و گدای خانه ی می
شد این دل ما ویرانه ی می 


ای بهار من 
آهنگ چهارگاه اثر استاد علی تجویدی.
شعر: بانو دکتر منیر طه.
ای بهار من 
آهنگ چهارگاه اثر استاد علی تجویدی.
شعر: بانو دکتر منیر طه.

* متن ترانه :
ای بهار من ای نگار من بیا بیا بنشین به برم
که بی تو از خود بی خبرم تو راحت جانی
می به جام تو غم به کام من به ساغری بنشان شررم
بیا بیا بنشین به برم به عهد و پیمانی

میسوزد همه پیکر من 
بنشان با لبت اخگر من
بشکن ساغر می به سر من
که نشنوی فریاد مرا
چو برکنی بنیاد مرا به جور و بیدادی
چو جام جانم را شکنی
اگر نظر بر ما فکنی چه جای فریادی
ای ساقی گل سیما
بنما کرمی با ما
یک جرعه شرابی ما را
مست از می نابم کن
از باده خرابم کن
پر کن قدح مینا را
ما ییم و گدای خانه ی می
شد این دل ما ویرانه ی می

بنگر به دل بشکسته ی ما
در پای خود ای مستانه ی می
با ماااا مستی آآآ
با ما مستی ها تا کی
بیا بیا بنشین به برم
که بی تو از خود بی خبرم تو راحت جانی
به ساغری بنشان شررم
بیا بیا بنشین به برم به عهد و پیمان