به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، مهر ۰۷، ۱۳۹۵

سعید جلیلی٬ نماینده علی خامنه‌ای:

سعید جلیلی 

مردم مشکل اقتصادی دارند٬ 
اما برخی دنبال کنسرت هستند

سعید جلیلی٬ نماینده علی خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی گفته «مردم مشکل اقتصادی دارند ولی برخی به دنبال کنسرت هستند.»
آقای جلیلی افزوده «برخی سعی می‌کنند با طرح موضوع‌های فرعی٬ اصل داستان را کنار بگذارند، این در حالی است که دیپلماسی صحیح نیاز به تلاش اقتصادی دارد.»
به گفته وی «کسانی که امروز دشمن را بزک می‌کنند و جای دوست جا می‌زنند راه شهدا را دنبال نمی‌کنند.»

جلیلی اضافه کرده «برخی این روزها می‌خواهند در مقابل قدرت‌ها سرخم کنند و پیشرفت کشور را جز با کمک گرفتن از آنها میسر نمی‌دانند.»
وی گفته « امروزه برخی سعی دارند جای آن دشمن و دوست را جا به جا کنند.»
این اظهارات کنایه روشن و مستقیمی به حسن روحانی و اکبر هاشمی رفسنجانی است که در سال‌های اخیر مورد انتقاد حامیان علی خامنه‌ای قرار گرفته‌اند.

دیگربان