به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، مهر ۰۶، ۱۳۹۵

چنان مستم-شجريان

محمد رضا شجریان 
شجریان و همسرش کتایون  
چنان مستم 

چنان مستم ، چنان مستم ، چنان مستم من امشب
که ازچنبر ، برون جستم ، برون جستم من امشب
....................
چنان چیزی ، چنان چیزی‌که درخاطر نیاید...
چنان چیزی ، چنان چیزی‌که درخاطر نیاید...
چنان مستم ، چنان مستم من امشب
چنان مستم ، چنان مستم من امشب
چو واگشت چو ، واگشت او پی او می‌دویدم ...
چو واگشت چو ، واگشت او پی او می‌دویدم ...
دمی از پای ننشستم من امشب ...
دمی از پای ننشستم من امشب ...


خواننده:شجریان
شاعر:مولوی
آهنگساز:شجریان
دستگاه:سه‌گاه
متن ترانه:چنان مستم ، چنان مستم ، چنان مستم من امشب
که ازچنبر ، برون جستم ، برون جستم من امشب
....................
چنان مستم ، چنان مستم ، چنان مستم من امشب
که ازچنبر ، برون جستم ، برون جستم من امشب
....................
چنان چیزی ، چنان چیزی‌که درخاطر نیاید...
چنان چیزی ، چنان چیزی‌که درخاطر نیاید...
چنان مستم ، چنان مستم من امشب
چنان مستم ، چنان مستم من امشب
....................
به جان ، تا آسمان ، عشق رفتم ... به صورت‌گر دراین پستم من امشب
....................
بشوی ای عقل ، دست خویش از من ...
که در مجنون بپیوستم من امشب
که در مجنون بپیوستم من امشب
....................
به جان ، تا آسمان ، عشق رفتم      به صورت‌گر دراین پستم من امشب
....................
چنان مستم ، چنان مستم ، چنان مستم من امشب
که ازچنبر ، برون جستم ، برون جستم من امشب
....................
چنان چیزی ، چنان چیزی‌که درخاطر نیاید...
چنان چیزی ، چنان چیزی‌که درخاطر نیاید...
چنان مستم ، چنان مستم من امشب
چنان مستم ، چنان مستم من امشب
چو واگشت چو ، واگشت او پی او می‌دویدم ...
چو واگشت چو ، واگشت او پی او می‌دویدم ...
دمی از پای ننشستم من امشب ...
دمی از پای ننشستم من امشب ...