به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، مهر ۰۳، ۱۳۹۵

عکس روز

بسته شدن خیابان به خاطر
اعتصاب سراسری رانندگان اتوبوس در شهر کاراکاس ونزوئلا