به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، شهریور ۳۱، ۱۳۹۵

عکس روز ، دیدار


دیدار فیدل کاسترو، رهبر انقلاب کوبا با حسن روحانی