به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، شهریور ۲۹، ۱۳۹۵

یادداشت شماره ۷۴۳ـ هوشنگ طالع


متهم اصلی کرسنت بر کرسی وزارت

آقای محسنی اژه‌ای سخن‌گوی قوه‌ی قضاییه در باره‌ی محکومان  «کرسنت» اعلام کرد که حکم آنان پس از اعاده‌ی دادرسی صادر شده است و آنان درخواست اعمال ماده 477 (اعاده دادرسی به تشخیص رییس قوه قضاییه) را کرده اند که با آن موافقت شده است؟!

بسیاری بر این باوراند که با این موافقت قرار است در حکم صادره تخفیف‌هایی اعمال شود ، در حالی که دو متهم به « زورگیری » را در عرض چند روز محاکمه کردند ، محکوم کردند و در برابر بوستان « هنرمندان » با جرثقیل به دار کشیدند ؟!
عکس سه بانویی که به ادعای یک آجیل‌فروش که به طور حتم در آجیل‌فروشی‌اش ، بادام قاچاق آمریکایی ، نخودچی قاچاق چینی و بادام‌زمینی قاچاق ترکیه‌ای و ... هم می‌فروشد ، با اجازه‌ی « مقام قضایی » در روزنامه‌های به اصطلاح « کثیرالانتشار » به جرم دزدیدن « آجیل » چاپ کردند و چه مجازاتی برای آنان تعین شد ، خدا می‌داند و چه کسی مسئول آبروی ریخته شده‌ی آنان و خون آن دو تن به دار کشیده در برابر بوستان هنرمندان و هزاران آبرو و خون‌های ریخته شده است ، تنها خدا می‌داند .
 اما هنگامی که پای افرادی از گونه‌ی « ذخایر » به میان می‌آید ، با وجود خیانت آشکار و تبانی بیّن علیه منافع ملی ، پای ماده‌ی 477 به میان می‌آید  .البته این در حالی است که متهم اصلی بر کرسی وزارت نفت نشسته است و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای جانب داری از متهم اصلی که در حاشیه امن قرار دارد ، هرگونه اظهار نظر در باره‌ی کرسنت را « قدغن » اعلام می‌کند . از یاد نبریم بر پایه‌ی قانون اساسی که وزارت این آقا مدیون آن است « هرگونه سانسور » قدغن می‌باشد ؛ البته نه برای « ذخایر » ؟!

دوشنبه  ۲۹  شهریورماه ۱۳۹۵ـ هوشنگ طالع