به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، مهر ۰۲، ۱۳۹۵

شجریان - آلبوم شب سکوت کویر - غزل عطّار

 اول مهر، روز تولد استاد آواز ایران، محمدرضا شجریان است. 
حسین علیزاده گفته است:

«افسردگی چیزی نبود که محمدرضا شجریان آن را بشناسد. وقتی که صدای او را ممنوع کردند، این افسردگی و بیماری های بعد از آن به وجود آمدند. شجریان بلد بود با این بیماری مقابله کند و سال ها نیز این کار را کرده بود. 
قدش افراشته و لبش خندان بود، آوازش را می شنیدیم اما نمی دانستیم که او چنین بیماری‌ای دارد. اما وقتی گرما، قدرت و انرژی مردم از او گرفته شد، این بیماری نیز عمیق شد و اتفاقات بعد از آن افتاد.»

امیدواریم که شجریان سال‌های سال زنده باشد و صدای گرم او در خانه های ما شنیده شود. 
تولدت مبارک و سلامت باشی ای بزرگمرد آواز ایران
 آلبوم شب سکوت کویر - محمدرضا شجریان 

غزل عطّار نیشابوری


لعل تو داغی نهاد بر دل بریان من
زلف تو درهم شکست توبه و پیمان من

بی تو دل و جان من سیر شد از جان و دل
جان و دل من تویی ای دل و ای جان من

چون گهر اشک من راه نظر چست بست
چون نگرد در رخت دیدهٔ گریان من

هر در عشقت که دل داشت نهان از جهان
بر رخ زردم فشاند اشک درافشان من

شد دل بیچاره خون، چارهٔ دل هم تو ساز
زانکه تو دانی که چیست بر دل بریان من

گر تو نگیریم دست کار من از دست شد
زانکه ندارد کران، وادی هجران من

هم نظری کن ز لطف تا دل درمانده را
بو که به پایان رسد راه بیابان من

هست دل عاشقت منتظر یک نظر
تا که برآید ز تو حاجت دو جهان من

تو دل عطار را سوختهٔ خویش‌دار
زانکه دل سنگ سوخت از دل سوزان من