به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، شهریور ۲۱، ۱۳۹۵

فرهنگ شریف _ بانو هایده

شب میخونه 

شب میخونه 

 من میخوام به خونه خدا برم
اگه میخونه نرم کجا برم

واسه من که دل شکستم
از غم زمونه خستم 
اگه مستی ام نباشه
می پرستی ام نباشه
دیگه چی تو زندگی 
درمون دردای منه
اگه میخونه نباشه
پس کجا جای منه
من میخوام به خونه خدا برم
اگه میخونه نرم کجا برم

اگه قلبمو شکستن 
همه درا رو بستن
در میخونه که بازه 
مستی ام که چاره سازه 
بعد از این سراغمو
از شب میخونه بگیر
بعد از این سراغمو 
از می و پیمونه بگیر
من میخوام به خونه خدا برم
اگه میخونه نرم کجا برم

نمیخوام کنار این مردم بیوفا برم
پیش کی عاشق و دیوونه و بی ریا برم
آخرش مستای میخونه به دادم میرسن
ساقی و شراب و پیمونه به دادم میرسن
بعد از این سراغمو
از شب میخونه بگیر
بعد از این سراغمو 
از می و پیمونه بگیر
من میخوام به خونه خدا برم
اگه میخونه نرم کجا برم