به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، بهمن ۰۱، ۱۳۹۶

عبدالکریم لاهیجی: مجازات قطع عضو از مصادیق جنایت بین‌المللی است

جمهوری اسلامی همچنان مجازات قطععضو را در ایران اجرا میکند.
در تازه ترین مورد روزنامه خراسان گزارش داده حکم قطع دست یک سارق به وسیلۀ گیوتین روز چهارشنبه در زندان مرکزی مشهد اجرا شده است.

حدود سه ماه پیش روزنامه نامبرده از اجرای حکم قطع دست یک سارق دیگر نیز گزارش داده بود.جمهوری اسلامی بدنبال در اختیار گرفتن حاکمیت پس از انقلاب سال ١٣٥٧ ظرف قریب به چهل سال اخیر تحت لوای شرع و در قالب قانون مجازات اسلامی احکام قطع عضو را صادر و اجرا کرده است.

رئیس افتخاری فدراسیون بین المللی جامعه های دفاع از حقوق بشر «عبدالکریم لاهیجی» در گفتگو با رادیو فردا مجازات قطع عضو را از مصادیق جنایت بین المللی برمیشمارد.
این حقوقدان و مدافع حقوق بشر اشاره دارد که مجازات قطع عضو را غیر از جمهوری اسلامی فقط عربستان سعودی اعمال میکند و قبلا در سودان و نیز توسط طالبان در افغانستان هم اجرا میشد.

عبدالکریم لاهیجی تصریح میکند تا زمانی که قانون جزای جمهوری اسلامی مقتبس از فقه اسلامی است و یک فقیه در رأس قوۀ قضائیه بجای یک حقوقدان قرار دارد وضعیت تغییر نخواهد کرد.
این فعال حقوق بشر خاطر نشان میسازد از سال ١٩٨٤ میلادی در عهدنامه مربوط به منع شکنجه و مجازات شکنجه مجازات های بدنی را هم در حکم شکنجه تلقی کرده اند.
سازمان ملل و نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر پیوسته صدور و اجرای احکام قطع عضو در ایران را محکوم کرده و از مسئولان جمهوری اسلامی خواسته اند مجازات های قطع عضو را متوقف کنند.

رادیو فردا