به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، دی ۲۸، ۱۳۹۶

شاه رفت! کاریکاتوری از توکا نیستانی

شاه رفت !
کاریکاتوری از توکا نیستانی / ایران وایر