به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، بهمن ۰۳، ۱۳۹۶

صادق آملی لاریجانی : نمی‌گذاریم هزینۀ اعتراض کاهش یابد

 آیت الله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوۀ قضائیه جمهوری اسلامی ایران


آیت الله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوۀ قضائیه ایران، امروز دوشنبه دوم بهمن ماه در نشست مسئولان عالی قضایی کشور گفت که او اجازه نخواهد داد که هزینۀ اعتراض برای ناراضییان کشور کاهش بیابد.
رئیس قوۀ قضائیه ایران که از اعتراض های اخیر کشور تحت عنوان "آشوب" و از معترضان به عنوان "آشوبگران" یاد می کرد، اظهار داشت : "اجازه نمی دهیم که برخی افراد و جریان ها هزینۀ آشوب ها را کم کنند، زیرا معتقدیم که پایین آمدن هزینه آشوب ها برای آشوبگران، امنیت و اقتدار" نظام را تهدید خواهد کرد.
رئیس قوۀ قضاییه سپس آن دسته از افراد و جریاناتی را در داخل کشور مورد انتقاد قرار داد که به گفتۀ او وقوع اعتراض های خیابانی را بدون اشکال دانستند. رئیس قوۀ قضاییه پرسید : "آیا واقعاً آشوب و ساختارشکنی اشکال ندارد؟"
رئیس قوۀ قضاییه کوتاه آمدن در مقابل معترضان و کسانی را که به گفتۀ او اصل یا ساختار نظام را در جریان اعتراض های اخیر زیر سئوال برده و شکستند، خطرناک خواند و گفت : "ما قاطعانه و در چارچوب قانون با این گروه ها برخورد خواهیم کرد."
صادق آملی لاریجانی معترضان را به وابستگی به بیگانگان و مشخصاً وابستگی به آمریکا متهم کرد و مدعی شد که دولت ایالات متحد آمریکا "میلیون ها دلار برای ایجاد اغتشاش و ناامنی در ایران از جمله در جریان حوادث اخیر هزینه کرده است و امیدوار بود که این هزینه به نتیجه برسد."
صادق آملی لاریجانی سپس از مسئولان جمهوری اسلامی خواست که در قبال تلاش های آمریکا برای نفوذ در کشور از خود غفلت نشان ندهند. او گفت که آمریکا قصد دارد با بهره برداری از خلاء آگاهی مردم، در ایران نفوذ کند.
رادیو فرانسه