به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، بهمن ۱۱، ۱۳۹۶

«دختران خیابان انقلاب» در شهرهای مختلف ایران

  دختران انقلاب:‌ از زندان و شکنجه نمی‌ترسیم 

یک روز از از انتشار خبر آزادی ویدا موحد، اولین دختر خیابان انقلاب در صفحه فیس بوک نسرین ستوده، حقوقدان و فعال اجتماعی، دومین دختر خیابان انقلاب در اعتراض به حجاب اجباری روز دوشنبه نهم بهمن بر بالای سکویی در خیابان انقلاب تهران ایستاد که ویدا موحد برای نخستین بار نام «دختر خیابان انقلاب» را بر آن حک کرد.
عکس‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است نشان می‌دهد دختر دیگری بدون حجابی بر موهایش بر همان سکویی ایستاده است که ویدا موحد، معروف به دختر خیابان انقلاب برای نخستین بار و بطور نمادین روسریش را بر سر چوبی گره زد.
خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز در ایران نیز از بازداشت یکی از دو دختری که در خیابان‌های انقلاب و فردوسی به بالای سکو رفته و روسری خود را به چوب گره زده بودند، خبر داد. صحت این موضوع هنوز از سوی مقامات انتظامی و قضایی ایران تائید نشده است.
در تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی آمده است: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه یا از ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»

روسری سفید بکار رفته توسط این دختران معترض با کمپین اعتراضی «چهارشنبه های سفید» مرتبط است که در آن از زنان خواسته شد تا در اعتراض به حجاب اجباری روزهای چهارشنبه روسری سفید بر سر کنند اما این دختران روسری سفید را نه بر سر بلکه بر سر چوب آویزان کردند.
اقدام آنها را می توان هم اعتراض به حجاب اجباری به شیوه ای رادیکال و همزمان اعتراضی صلح آمیز ارزیابی کرد.
با این حال مشخص نیست در صورت گسترش این شیوه از اعتراض، مقامات حکومتی چه واکنشی به آن نشان دهند. 
یورو نیوز