به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، دی ۲۹، ۱۳۹۶

وقتی روسری نوازنده زن چینی افتاد

انداختن چادر بر سر زن نوازنده چینی هنگام اجرای زنده در جشنواره فجر
در جشنواره فجر در بخش موسیقی نواحی نیز دو گونه اجرا پیش بینی شده بود. 
نخست اجرای منتخبی از جشنواره موسیقی نواحی که با عنوان شب‌ موسیقی جنوب و شب موسیقی بلوچستان و دیگری اجرای گروه لیان با گروهی از نوازندگان چینی که ترکیبی از موسیقی نواحی ایران و چین به شمار می‌رود.


در جریان اجرای گروه لیان در فرهنگسرای نیاوران بود که روسری نوازنده چینی افتاد و مامور حراست که ناظر صحنه و اجرای برنامه در روی سن بود، بلافاصله در میان اجرای زنده این گروه، چادر سیاهی بر سر این نوازنده انداخت.