به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، بهمن ۰۲، ۱۳۹۶

عکس/ تصویری دردناک از دریاچه ارومیه

 لنج به نمک نشسته در دریاچه ارومیه.