به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، بهمن ۰۱، ۱۳۹۶

شعر جدید هالو؛ پیرامون سفر شاهرودی برای درمان به آلمان


شعر جدید هالو

بهر درمان از چه رو آقا و آقازاده‌ها
جای مشهد عازم روس اند و لندن؟ 
ها؟ چرا؟