به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، بهمن ۰۳، ۱۳۹۶

عکس/ تجمعات اعتراضی امروز

اعتصاب معلمان شهر یزد مقابل استانداری این استان بدلیل عدم دریافت ۱۰ ماه حقوق / دوم بهمن