به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، مرداد ۱۰، ۱۳۹۷

یادآوری دو اجلاس بزرگداشت و یادبود در پاریس

اطلاعیۀ نهضت مقاومت ملی ایران
 مراسم یادبود بیست‌ و‌هفتمین سالروز قتل دکتر شاپور بختیار و سروش کتیبه ادامه مطلب 
*****
جلسه یادبود شادروان مهندس حمید ذوالنور ادامه مطلب