به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، مرداد ۲۰، ۱۳۹۷

کاریکاتور/ وزیر کار بی‌کار شد !!!

کاریکاتور/ وزیر کار بی‌کار شد !!!