به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، مرداد ۱۸، ۱۳۹۷

کاریکاتور/ وقتی ملايان به جان مشروطه افتادند

 این کاریکاتور صد سال پيش و از فکاهی‌نامه‌ی ملانصرالدین است كه ازتاثيرگذارترين مجله‌هاى زمان مشروطه بوده است.  
نقاش، مارها و عقرب‌هاى عمامه به سر را به تصوير كشيده كه به جان مشروطه افتاده اند.