به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، مرداد ۱۸، ۱۳۹۷

پیام تسلیت سازمان سوسیالیست های ایران ـ سوسیالیست های طرفدار راه مصدق


به مناسبت درگذشت بانو هما سلطانی 
جناب آقای عبدالفتاح سلطانی‌ وکیل آزادیخواه و مدافع حقوق بشر، از خبردرگذشت نابهنگام  دختر عزیزتان بانوهما سلطانی بسیار متأثر شدیم.
روشن است که در رابطه با مرگ نابهنگام هما سلطانی، این سئوال بدرستی مطرح است که آیا فشارهای دوری از پدر و در واقع «جنگ روانی» که هیئت حاکمه ستمگر ومستبد جمهوری اسلامی بر آزادیخواهان و ایران دوستان،  و اصولا بر دگراندیشان، از جمله خانواده محترم عبدالفتاح سلطانی روا داشته، باعث ایست قلب این جوان ٢۷ ساله نشده است؟!
ما سوسیالیست های مصدقی، این اندوه بزرگ را به جنابعالی و همسر محترمتان بانو معصومه دهقان، و خواهرو برادران آن زنده یاد، مانده ، حامد و هومن سلطانی، تسلیت می گوییم.
یادش گرامی و خاطره اش جاودان باد!
از سوی هیئت اجرائی سازمان سوسیالیست های ایران ـ
 سوسیالیست های طرفدار راه مصدق
دکتر منصور بیات زاده
سه‌شنبه  ۱۶ مرداد ۱٣۹۷ –  ۷ اوت ۲۰۱٨